Strategiintensiven

Om strategiintensiven

Med detta online-program hoppas vi göra en verklig skillnad i hur entreprenörer och mindre företag utvecklar och jobbar med sina varumärken.

Strategiintensiven syftar till att erbjuda kvalitativ varumärkesutveckling genom en process och till ett pris som är realistiskt och lättillgängligt för de flesta företag.

Tanken är att den/de som är ansvariga för ett givet varumärke skall vara ytterst drivande i varumärkesutvecklingen – guidade av oss.

Varför göra strategi intensivt?

Programmet är ett supervasst destillat – ett resultat av många års erfarenhet och insikter som strukturerar upp framtagandet av strategin och gör arbetet enklare, roligare och mer inspirerande.

Att ni steg för steg utvecklar strategin för varumärket kommer garanterat ge nya perspektiv och idéer till er business, samtidigt som ni förstärker den egna förståelsen för vad varumärket verkligen skall vara, göra och säga.

Är ni flera från ett företag/varumärke som gör processen (ja, ni kan vara upp till 4 personer med) så kommer det dessutom skapa samsyn, gemensamt engagemang och ansvar. 

Genom användandet av beprövade verktyg, tankemodeller och – framför allt – en löpande guidning av oss kan vi säkerställa att er färdiga strategi blir så vass som möjligt.

Programmets övergripande byggstenar

Vad du får med dig

En ny/utvecklad varumärkesstrategi.

Insikter, klarhet, riktning och motivation.

Kunskap och inspiration kring varumärkesutveckling.

Ett utvecklat varumärkestänk.

Klarhet kring vilka steg som behöver tas för att leva och förmedla varumärket.

Möjlighet att anlita The Brave Brand för design-, kommunikation- och innovationsuppdrag.

Community med andra entreprenörer.

Strategiintensiven

Programmet är ett supervasst destillat – ett resultat av många års erfarenhet och insikter som strukturerar upp framtagandet av strategin och gör arbetet enklare, roligare och mer inspirerande.

+

FÖR DIG SOM VILL HA MER

Design & kommunikation

Kom ihåg! Det är aldrig en bra idé att hoppa över strategi. Om du gjort strategiskt arbete med oss så erbjuder vi också utveckling av grafisk profil, design/produktion av hemsida samt support kring uppstart och löpande kommunikation av varumärket i egna kanaler.

Grafisk profil

Varumärkets identifikation är beroende av den visuella designen och presentationen.

Webb & digitalt

Varumärkets viktigaste plattform kräver en genomtänkt utformning och design.

Support

Vi erbjuder support kring lansering och löpande kommunikation av varumärket.